Ο στόχος της Κοινωνικής Ένταξης στην Προγραμματική Περίοδο 2021- 2027

Διορθωτικά μέτρα για την καταπολέμηση των συνεπειών στην αγορά εργασίας λόγω της πανδημίας COVID-19

Ωφελούμενοι των Κέντρων Κοινότητας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Μάιος 2019)

Κύρια Συμπεράσματα της Ετήσιας Έκθεσης του Παρατηρητηρίου για το έτος 2018

Συρρίκνωση των εισοδημάτων στην ΠΚΜ κατά την διάρκεια της οικονομικής κρίσης

Η λειτουργία των Κέντρων Κοινότητας για το έτος 2018 στην Κεντρική Μακεδονία

Παρέμβαση για την κοινωνική ένταξη των Ρομά στο Δήμο Σερρών, μέσω προγραμμάτων εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας και ψηφιακής παιδείας

Διεπιστημονική διημερίδα με θέμα ‘Παιδική προστασία και δικαιώματα παιδιού’ από τον Τομέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Μείωση των αναζητούντων εργασία για τον μήνα Σεπτέμβριο στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Ενίσχυση των δομών και υπηρεσιών κατά των εξαρτήσεων και ενίσχυση κοινωνικών δομών υποστήριξης παιδιών σε δήμους της Θεσσαλονίκης

Μεταβολή εισοδημάτων ανά πηγή εισοδήματος την τριετία 2015-2017 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Υποστήριξη των δομών πρόληψης και αντιμετώπισης των εξαρτήσεων και νέα προγράμματα κατάρτισης μακροχρόνια ανέργων στη Θεσσαλονίκη

Μικρή μείωση του πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού στην Ελλάδα και λειτουργία ιστοσελίδας του Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης της ΠΚΜ

Μείωση των ανέργων για τον μήνα Μάιο στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και έκθεση αξιολόγησης του Παρατηρητηρίου

Συνάντηση με αντιπροσωπεία του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Παράδοση του Εγχειριδίου Διαδικασιών του Παρατηρητηρίου και της πρώτης τριμηνιαίας έκθεσης αναφοράς

Έναρξη εργασιών και υλοποίησης των πρώτων παραδοτέων του Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης της ΠΚΜ

Έναρξη Λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας