Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης της ΠΚΜ: Δράσεις για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής στην Κεντρική Μακεδονία

Ευρωπαϊκή Κοινωνική Στήριξη για την αντιμετώπιση της Ενεργειακής Κρίσης και την Προστασία Των Ευάλωτων Ομάδων.

5η Ημερίδα του Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης.

Η Ύπαρξη Θέσεων Εργασίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Παρουσίαση του Νέου Ψηφιακού Εργαλείου Μέτρησης Κοινωνικού Αντικτύπου στην 4η Ημερίδα του Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης.

Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης Erasmus+

Η Κοινωνική Ένταξη στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0

Το νέο επιχειρησιακό σχέδιο για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 2021-2027

Έγκριση του νέου Εταιρικού  Συμφώνου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)  2021-2027

Διοργάνωση της τρίτης (3ης) ημερίδας του Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης

Θετική Αξιολόγηση από την Επιτροπή του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας

Έγκριση ελληνικού καθεστώτος κρατικών ενισχύσεων 793 εκατ. Ευρώ για τη στήριξη των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που πλήττονται από την έξαρση της νόσου COVID-19  

Προάσπιση της Δημόσιας Υγείας από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε χώρους φιλοξενίας μεταναστών –  προσφύγων με νέα μέτρα πρόληψης, έγκαιρης ανίχνευσης και αντιμετώπισης του Covid19

Αρωγός στην προσπάθεια καταπολέμησης του Covid-19 η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μέσω των Περιφερειακών  Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid19 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας πρόγραμμα «Διέξοδος»

Η κοινωνική ενσωμάτωση ευάλωτων ομάδων αναλύθηκε στην 2η Ημερίδα του Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης

Μικρή μείωση της ανεργίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας το Γ΄ τρίμηνο του 2020

Διατήρηση των πτωτικών τάσεων αναφορικά με τον πληθυσμό σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού στην Ελλάδα το έτος 2019 και διατήρηση των σημαντικά χαμηλότερων ποσοστών για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

«Εγγεγραμμένοι άνεργοι στον ΟΑΕΔ στη χώρα και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Σεπτέμβριος, 2020)»

Ο στόχος της Κοινωνικής Ένταξης στην Προγραμματική Περίοδο 2021- 2027

Διοργάνωση μίας (1) ημερίδας και δύο (2) ενημερωτικών Σεμιναρίων του Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης 

Διορθωτικά μέτρα για την καταπολέμηση των συνεπειών στην αγορά εργασίας λόγω της πανδημίας COVID-19

Ωφελούμενοι των Κέντρων Κοινότητας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Μάιος 2019)

Κύρια Συμπεράσματα της Ετήσιας Έκθεσης του Παρατηρητηρίου για το έτος 2018

Συρρίκνωση των εισοδημάτων στην ΠΚΜ κατά την διάρκεια της οικονομικής κρίσης

Η λειτουργία των Κέντρων Κοινότητας για το έτος 2018 στην Κεντρική Μακεδονία

Παρέμβαση για την κοινωνική ένταξη των Ρομά στο Δήμο Σερρών, μέσω προγραμμάτων εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας και ψηφιακής παιδείας

Διεπιστημονική διημερίδα με θέμα ‘Παιδική προστασία και δικαιώματα παιδιού’ από τον Τομέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Μείωση των αναζητούντων εργασία για τον μήνα Σεπτέμβριο στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Ενίσχυση των δομών και υπηρεσιών κατά των εξαρτήσεων και ενίσχυση κοινωνικών δομών υποστήριξης παιδιών σε δήμους της Θεσσαλονίκης

Μεταβολή εισοδημάτων ανά πηγή εισοδήματος την τριετία 2015-2017 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Υποστήριξη των δομών πρόληψης και αντιμετώπισης των εξαρτήσεων και νέα προγράμματα κατάρτισης μακροχρόνια ανέργων στη Θεσσαλονίκη

Μικρή μείωση του πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού στην Ελλάδα και λειτουργία ιστοσελίδας του Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης της ΠΚΜ

Μείωση των ανέργων για τον μήνα Μάιο στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και έκθεση αξιολόγησης του Παρατηρητηρίου

Συνάντηση με αντιπροσωπεία του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Παράδοση του Εγχειριδίου Διαδικασιών του Παρατηρητηρίου και της πρώτης τριμηνιαίας έκθεσης αναφοράς

Έναρξη εργασιών και υλοποίησης των πρώτων παραδοτέων του Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης της ΠΚΜ

Έναρξη Λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Πρόσκληση του Προγράμματος «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών στην προσχολική εκπαίδευση και παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης 2022-2023»

Η καινοτομία στις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Έγκριση για το Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2021-2027 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή